Skip to content →

Arhiv prispevkov

Letnik 4 (2020)

Živa Kubot, Zala Motaln
Povezanost ravnovesja zasebno življenje-študij z izgorelostjo in zavzetostjo študentov: moderatorska vloga študijske motivacije

Ajda Makar, Nina Strelec, Saša Gorišek
Študentje psihologije in študentsko delo: opisna analiza in zadovoljstvo z delom

Ajda Novak, Aleksandra Bojković
Prepričanja o novem koronavirusu in okuženih s koronavirusom v Sloveniji in Srbiji

Katrin Češčut, Lea Kopač
Doživljanje zanosa in čuječnosti ter zavedanje telesa pri karateistih

Anja Ašič, Jerca Bergant, Maša Lebar, Leja Mauko, Katja Škoda
Povezanost manipulativnosti mladostnikov in zaznanega starševskega sloga

Lev Kiar Avberšek
Modeliranje simptomov semantične demence z globokimi nevronskimi mrežami

Kristina Rakinić, Urška Filipič, Eva Brvar, Iris Cilenšek, Maja Vovko
Doživljanje dela od doma v času COVID-19: kvalitativna študija

_____________________________________________

Letnik 3 (2019)

Urška Levac
Doseganje meril odraslosti: primerjava med študenti športniki in nešportniki

Alja Pehar, Maruša Grešak
Medkulturne razlike v predstavljanju lastne prihodnosti slovenskih in ugandskih mladostnikov

_____________________________________________

Letnik 2 (2018)

Maja Jotić, Petra Mikolič
Primerjava značilnosti obdobij prehoda v odraslost in zgodnje odraslosti s pomočjo vprašalnika o dimenzijah na prehodu v odraslost (IDEA)

Anja Berčič, Eva Esih
Uspešnost učenja v odvisnosti od organiziranosti učnega materiala in zavedanja o ponovni uporabi naučenega znanja

Sara Bensa, Karin Šket, Polona Gradišek
Vrline v partnerskem odnosu

Tina Durič
Teorija samodeterminacije in potreba po kogniciji

Kristina Rakinić, Vita Ornik, Nina Gartner
Povezanost stališč do oseb s sindromom odvisnosti od alkohola z verjetjem v pravičnost sveta in upravičevanjem sistema

Lev Kiar Avberšek, Teja Majaron, Blaž Skočaj Skok
Vloga stereotipiziranja in induktivnega sklepanja pri oblikovanju ksenofobičnih prepričanj

_____________________________________________

Letnik 1 (2016)

Celotna številka (pdf)

Anja Mikl, Janja Živko
Ali je spolno vedenje povezano z navezanosto v romantičnih odnosih?

Anuša Petr, Vesna Vrečko
Sociometrični položaj prikritega narcista

Marina Strahinić in Sabina Junc
Razvoj in validacija Vprašalnika sodobnega delovnega okolja

Žan Lep, Rebeka Kovačec
Preverjanje kratke oblike NEO-FFI-30 in primerjava z BFI

Hana Hochstätter, Tjaša Mlinarič, Nastja Strnad
Povezanost med izgorelostjo, depresijo in proaktivno osebnostjo pri slovenskih študentih

Maruša Cvek, Ana Knez, Zala Slana
Socialna vključenost romskih učencev v vzgojno-izobraževalni sistem v Občini Novo mesto

Bor Vratanar, Katja Habuš, Daša Dolenc, Saša Bajc
Preverjanje psihometričnih lastnosti slovenske različice vprašalnika PhoPhiKat-45

Žan Lep, Naja Kikelj, Simona Gorjan
Sam(sk)i v osami? Raziskovanje povezanosti med socioseksualnostjo in osamljenostjo

Povzetki s predstavitve posterjev jSchool 2016/Poster session abstracts