Skip to content →

Kategorija: 4 (2020)

Povezanost ravnovesja zasebno življenje-študij z izgorelostjo in zavzetostjo študentov: moderatorska vloga študijske motivacije

Pretekle študije so izgorelost in zavzetost večinoma preučevale na zaposlenih, četudi se povezujeta tudi s številnimi izidi na področju študijske uspešnosti kot tudi zdravja in blagostanja študentov …