Skip to content →

Teorija samodeterminacije in potreba po kogniciji

Tina Durič

pdf Celoten članek (pdf)  |  flag Napisan v slovenščini  |  Objavljeno: 22. september 2018

 

Povzetek

V pričujoči raziskavi sem se ukvarjala z analizo odnosa med tremi tipi potreb oz. zaznave njihove zadovoljenosti; teorijo samodeterminacije (Deci in Ryan, 2000), potrebe po kogniciji (Cacioppo in Petty, 1982) in zaznave zadovoljenosti lastnih psihosocialnih potreb (Rus, 1993; 1994). Teorija samodeterminacije razlikuje tri vrste univerzalnih, vrojenih in psiholoških potreb: po avtonomnosti, kompetentnosti in povezanosti. Potreba po kogniciji naj bi se nanašala na motivacijo povezano z dejavnostmi učenja in mišljenja. Zaznave lastnih psihosocialnih potreb pa se nanašajo večinoma na potrebe iz Maslowove hieararhije potreb. Preverjala sem pričakovanja v zvezi s korelacijo med zaznavo bazičnih psiholoških potreb, potrebe po kogniciji in zaznavo zadovoljenosti lastnih psihosocialnih potreb, vključno z dosedanjo povprečno študijsko oceno. Preverjala sem tudi razlike med spoloma in pričakovanje, da je zaznana stopnja zadovoljenosti lastnih psihosocialnih potreb izrazitejša v zvezi z navodilom, kjer sem uporabila znak smeško (), kot v pogoju, ko ta v navodilu ni uporabljen. V raziskavi je sodelovalo 65 oseb, od tega 55 udeleženk in 10 udeležencev, starih med 19 in 30 let (M = 21,67; SD = 2,04). Rezultati kažejo na  pomembne in relativno visoke povezanosti med zaznavami potreb samodeterminacije in lastnih psihosocialnih potreb, korelacije s potrebo po kogniciji pa niso statistično značilne. Prav tako rezultati ne potrjujejo razlik med spoloma ter eksperimentalne hipoteze, da bodo v pogoju s lastne psihosocialne potrebe zaznane kot bolj zadovoljene.

Ključne besede

teorija samodeterminacije, potrebe, kognicija, potrebe po kogniciji, zaznava zadovoljenosti lastnih psihosocialnih potreb, študentje

Navedba članka

Durič, T. (2018). Teorija samodeterminacije in potreba po kogniciji. Eksperimentator, 2, 21–27.

O avtorjih

Tina Durič — dodiplomska študentka Oddelka za psihologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Mentor — red. prof. ddr. Velko S. Rus, Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Letnik: