Skip to content →

Eksperimentator, letnik 1 (2016)

Celotna številka (pdf)

Seznam prispevkov

Anja Mikl, Janja Živko
Ali je spolno vedenje povezano z navezanosto v romantičnih odnosih?

Anuša Petr, Vesna Vrečko
Sociometrični položaj prikritega narcista

Marina Strahinić in Sabina Junc
Razvoj in validacija Vprašalnika sodobnega delovnega okolja

Žan Lep, Rebeka Kovačec
Preverjanje kratke oblike NEO-FFI-30 in primerjava z BFI

Hana Hochstätter, Tjaša Mlinarič, Nastja Strnad
Povezanost med izgorelostjo, depresijo in proaktivno osebnostjo pri slovenskih študentih

Maruša Cvek, Ana Knez, Zala Slana
Socialna vključenost romskih učencev v vzgojno-izobraževalni sistem v Občini Novo mesto

Bor Vratanar, Katja Habuš, Daša Dolenc, Saša Bajc
Preverjanje psihometričnih lastnosti slovenske različice vprašalnika PhoPhiKat-45

Žan Lep, Naja Kikelj, Simona Gorjan
Sam(sk)i v osami? Raziskovanje povezanosti med socioseksualnostjo in osamljenostjo

Povzetki s predstavitve posterjev jSchool 2016/Poster session abstracts