Skip to content →

Predstavitev Eksperimentatorja

Eksperimentator je uradna znanstveno-strokovna revija Društva študentov psihologije Slovenije. Prvič je revija izšla septembra 2016 s podnaslovom študentski znanstveno-raziskovalni prispevki Slovenski psihologije, v letu pa se selimo tudi na splet, ki nam omogoča bolj dinamičen način dela in sprotno objavo kakovostnih del študentov psihogije in sorodnih ved.

ISSN

2630-2934 (spletna izdaja)
2464-0379 (tiskana izdaja)

Namen in cilji

Revijo Eksperimentator izdaja Društvo študentov psihologije Slovenije in izhaja enkrat letno. V njej objavljamo prispevke z vseh področij psihologije in področij, ki so z njo povezana. Avtorji ali soavtorji prispevkov so študenti psihologije ali psihologi, ki s strokovnega vidika pišejo o problemih, ki sodijo v opredeljeno področje. Revija skuša spodbujati aktivnost študentov na področju teoretičnega in empiričnega raziskovanja in jim ponuditi priložnost, da svoje delo objavijo in tako predstavijo širši (strokovni) javnosti.

Uredništvo zagotavlja kakovost člankov skozi proces dvojne slepe recenzije. Vsak prispevek, ki ustreza tehničnim zahtevam in sodi v okvir namena in ciljev revije je poslan v oceno recenzentu, ki ne ve, kdo je avtor prispevka (in obratno). Recenzente za vsak prispevek posebej določi uredništvo, prispevki pa so objavljeni na podlagi pozitivnega mnenja recenzenta in po presoji urednika. Prav tako je zaželeno, da so prispevki pripravljeni pod mentorstvom psihologa (ali drugega strokovnjaka) z raziskovalnimi izkušnjami.

Bibliografski zapisi o vseh objavljenih prispevkih so ustrezno kategorizirani in uvrščeni v slovensko podatkovno zbirko COBIB.

Politika prostega dostopa

Društvo študentov psihologije Slovenije in uredništvo revije Eksperimentator podpirata iniciativo proste znanosti. Vsi članki revije so brezplačno prosto dostopni (pogoji nadaljnje uporabe so določeni s CC-BY licenco); tako si prizadevamo, da bi bili raziskovalni dosežki dostopni čim širšemu krogu zainteresiranih bralcev in podpiramo prosto globalno izmenjavo raziskovalnih dosežkov.

Objava članka v reviji je brezplačna — avtorjem za objavo članka v reviji ne zaračunava nobenih stroškov. Članki so v spletni izdaji revije objavljeni takoj po sprejemu, enkrat letno pa ponatisnjeni v tiskani izdaji, ki jo lahko pridobite na Društvu študentov psihologije Slovenije.

Navodila za avtorje

Navodila za avtorje so dostopna na tej strani.