Skip to content →

Vrline v partnerskem odnosu

Sara Bensa, Karin Šket, Polona Gradišek

pdf Celoten članek (pdf)  |  flag Napisan v slovenščini  |  Objavljeno: 18. september 2018

 

Povzetek

Z razcvetom pozitivne psihologije se je med psihologi raziskovalci povečalo zanimanje za raziskovanje pozitivnih vidikov človekove osebnosti. Vrline so v populaciji prepoznane kot zaželene lastnosti, saj so evolucijsko pomembne. V raziskavi smo želeli preveriti, ali obstajajo povezave med podobnostjo vrlin med partnerjema in lastnim zadovoljstvom z življenjem udeležencev ter primerjati razlike v povezanosti vrlin med dejanskimi in naključnimi pari. Vzorec študije je zajemal 44 heteroseksualnih parov odraslih oseb, starih med 18 in 57 let (Mstarosti = 24,73 let, SDstarosti = 8,08), ki so individualno izpolnili vprašalnik vrlin VIA-120 in vprašalnik zadovoljstva z življenjem (SWLS). Skladno z rezultati predhodnih raziskav na različnih vzorcih tudi naši rezultati kažejo na pozitivno povezanost zadovoljstva z življenjem z vrlinami ljubezen, vnema, radovednost, upanje in hvaležnost, poleg teh pa so bile v naši raziskavi z zadovoljstvom z življenjem pomembno pozitivno povezane še duhovnost, vztrajnost in kritično mišljenje. Prav tako smo zaznali podobne razlike med spoloma kot raziskovalci v predhodnih raziskavah. Nadalje smo ugotovili, da so pari, ki so si bili bolj podobni v vrlinah poguma in ljubezni do učenja, poročali o višjem zadovoljstvu z življenjem. Pomembne razlike so bile v podobnosti vrlin med dejanskimi pari in naključno izbrani pari iz našega vzorca, kar pomeni, da so si partnerji v našem vzorcu bolj podobni v vrlinah duhovnost in vodenje kot naključno sestavljeni pari iz našega vzorca.

Ključne besede

vrline, zadovoljstvo z življenjem, partnerski odnos

Navedba članka

Bensa, S., Šket, K. in Gradišek, P. (2018). Vrline v partnerskem odnosu. Eksperimentator, 2, 29–36.

O avtorjih

Sara Bensa in Karin Šket — dodiplomski študentki Oddelka za psihologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
asist. dr. Polona Gradišek — Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Letnik: