Skip to content →

Uspešnost učenja v odvisnosti od organiziranosti učnega materiala in zavedanja o ponovni uporabi naučenega znanja

Anja Berčič, Eva Esih

pdf Celoten članek (pdf)  |  flag Napisan v slovenščini  |  Objavljeno: 17. september 2018

 

Povzetek

Na uspešnost učenja vpliva mnogo dejavnikov; med njimi tudi organiziranost materiala in zavedanje o tem, ali bo naučene informacije potrebno uporabljati samo za kratek čas ali jih bo potrebno ohraniti za daljše časovno obdobje. V raziskavi smo želeli preveriti, ali organiziranost materiala, zavedanje o potrebi ponovne uporabe znanja v prihodnosti ter njuna interakcija vplivajo na uspešnost učenja. V raziskavi je sodelovalo 136 udeležencev (53 moških) povprečne starosti 18,5 let. Udeleženci so si morali v 1 minuti zapomniti čim več besed podanih v obliki organiziranega ali neorganiziranega seznama in jih po 15 minutah in 24 urah obnoviti, pri čemer je bila le polovica udeležencev v naprej obveščena o drugi meritvi. Rezultati kažejo na statistično značilen učinek organiziranosti materiala (več besed obnovljenih pri učenju organiziranega materiala) na uspešnost učenja in čas meritve na uspešnost priklica (več besed obnovljenih ob prvi meritvi). Prav tako je statistično pomembna interakcija med zavedanjem o ponovni meritvi in organiziranostjo materiala, ki kaže, da so si udeleženci, ki so se učili iz organiziranega materiala in vedeli za ponovno meritev, ne glede na čas meritve, zapomnili več besed kot tisti, ki za ponovno meritev niso vedeli, medtem ko je pri učenju iz neorganiziranega materiala prišlo do manjšega in obratnega učinka. Zaključimo lahko, da na število uspešno obnovljenih informacij vplivata tako čas, ki je pretekel od učenja, kot organiziranost materiala, in da je slednje v pomembni interakciji z zavedanjem o ponovni uporabi, kar kaže na to, da je material smiselno organizirati, predvsem če vemo, da ga bo potrebno ohraniti za daljši čas.

Ključne besede

učenje, priklic, organiziranost materiala, zavedanje o ponovni uporabi znanja, spomin

Navedba članka

Berčič, A. in Esih. E. (2018). Uspešnost učenja v odvisnosti od organiziranosti učnega materiala in zavedanja o ponovni uporabi naučenega znanja. Eksperimentator, 2, 15–20.

O avtorjih

Anja Berčič in Eva Esih — dodiplomski študentki Oddelka za psihologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Mentorica — asist. Anka Slana, Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Letnik: