Skip to content →

Doživljanje zanosa in čuječnosti ter zavedanje telesa pri karateistih

Katrin Češčut, Lea Kopač

pdf Celoten članek (pdf)  |  flag Napisan v slovenščini  |  Objavljeno: 13. september 2020  |  Ogledov: 78

 

Povzetek

Karate je borilna veščina, ki naj bi spodbujala doživljanje zanosa, čuječnosti in zavedanje telesa, zato naju je zanimalo, kako se ti konstrukti izražajo v situaciji tekmovanja in vadbe ter kako so povezani z izkušenostjo karateistov. V raziskavo je bilo vključenih 95 slovenskih karateistov (od tega 36 žensk in ena spolno nebinarna oseba), ki so izpolnili elektronsko obliko vprašalnika, sestavljenega iz Lestvice doživetega zanosa, Lestvice čuječe pozornosti in zavedanja kot stanja ter Vprašalnika zavedanja telesa. Rezultati so pokazali, da med tekmovalci in netekmovalci ni statistično pomembnih razlik niti v doživetju zanosa in čuječnosti niti pri zavedanju telesa. Povezave med leti treniranja oz. stopnjo pasu in zanosom ter čuječnostjo prav tako niso statistično značilne. Možnih razlogov za rezultate, ki so v nasprotju s predpostavljenim, je več. Eden izmed njih je neuravnotežen vzorec karateistov glede na situaciji tekmovanja in treninga ter glede na čas treniranja. Avtorici spodbujava nadaljnje raziskovanje tega področja, saj bi to pripomoglo k razumevanju vpliva karateja na konstrukte pozitivne psihologije.

Ključne besede

karate, zanos, čuječnost, zavedanje telesa, pozitivna psihologija

Navedba članka

Češčut, K. in Kopač, L. (2020). Doživljanje zanosa in čuječnosti ter zavedanje telesa pri karateistih. Eksperimentator, 4, 43–49.

O avtorjih

Katrin Češčut in Lea Kopač — diplomski študentki Oddelka za psihologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Mentorica — izr. prof. dr. Andreja Avsec, Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

© 2020 Avtor(ji). Izdalo Društvo študentov psihologije Slovenije. Članek je objavljen v odprtem dostopu pod pogoji CC-BY licence.

Letnik: