Skip to content →

Primerjava značilnosti obdobij prehoda v odraslost in zgodnje odraslosti s pomočjo vprašalnika o dimenzijah na prehodu v odraslost (IDEA)

Maja Jotić, Petra Mikolič

pdf Celoten članek (pdf)  |  flag Napisan v slovenščini  |  Objavljeno: 15. september 2018

 

Povzetek

V raziskavi sva primerjali značilnosti posameznikov v obdobjih prehoda v odraslost in zgodnje odraslosti. Uporabili sva vprašalnik IDEA, s pomočjo katerega sva omenjeni razvojni obdobji primerjali po šestih dimenzijah (nestabilnost, identitetno raziskovanje, zaznavanje veliko možnosti, samoosredotočenost, osredotočenost na druge in obdobje »nekje vmes«). Posameznike na prehodu v odraslost sva primerjali tudi po spolu. Rezultati kažejo, da so dimenzije nestabilnost, identitetno raziskovanje, zaznavanje veliko možnosti, samoosredotočenost in obdobje »nekje vmes« višje izražene pri mladih na prehodu v odraslost kot pri mladih odraslih, pri čemer razlika v samoosredotočenosti ni bila statistično značilna. Kot sva predpostavili, je dimenzija osredotočenost na druge s starostjo naraščala. Prav tako so opazne tudi razlike med spoloma (višja izraženost dimenzij identitetno raziskovanje, osredotočenost na druge in obdobje »nekje vmes« pri ženskah), vendar se lahko te delno pojavljajo zaradi spolno neuravnoteženega vzorca.

Ključne besede

IDEA, prehod v odraslost, zgodnja odraslost, Arnett

Navedba članka

Jotič, M. in Mikolič, P. (2018). Primerjava značilnosti obdobij prehoda v odraslost in zgodnje odraslosti s pomočjo vprašalnika o dimenzijah na prehodu v odraslost (IDEA). Eksperimentator, 2, 9–14.

O avtorjih

Maja Jotić in Petra Mikolič — dodiplomski študentki Oddelka za psihologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Mentorica — red. prof. dr. Maja Zupančič, Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Letnik: