Skip to content →

Medkulturne razlike v predstavljanju lastne prihodnosti slovenskih in ugandskih mladostnikov

Alja Pehar, Maruša Grešak

pdf Celoten članek (pdf)  |  flag Napisan v slovenščini  |  Objavljeno: 23. december 2019

 

Povzetek

Med najpomembnejšimi vidiki domišljije je predstavljanje prihodnosti, kamor sodijo tudi predstave o lastni prihodnosti. Obseg in vsebina možnih alternativ osebne prihodnosti je pod pomembnim vplivom kulturnih virov, pričakovanj okolja, norm, vrednot itd. V raziskavi naju je zanimalo, ali in na kakšen način se predstavljanje lastne prihodnosti razlikuje med mladostniki predmestnega slovenskega kraja in ruralne ugandske vasi. Predpostavili sva, da bodo zaradi kulturnih razlik opazne očitne razlike v vsebini in heterogenosti/homogenosti predstavljanja prihodnosti. Pričakovali sva tudi, da bodo med državama opazne razlike v izraženosti spolne stereotipnosti predstav lastne prihodnosti. V raziskavo sva vključili podatke 65 udeležencev iz Slovenije, od tega 27 mladostnic ter 42 udeležencev iz Ugande, od tega 20 mladostnic. Starost slovenskih udeležencev je bila med 11 in 14 let, ugandskih pa med 10 in 16 let. Naloga udeležencev je bila narisati svojo želeno prihodnost po navodilu “Nariši, kdo želiš biti, ko boš odrasel” oz. “Draw who you want to be when you grow up.” Zbrane risbe in njihove opise sva analizirali glede na vsebino in jih razdelili v štiri različne kategorije, ki sva jih poimenovali (1) vsebinska usmeritev, (2) poklici, (3) poklicne kategorije in (4) spolna stereotipnost. Udeleženci iz Ugande in Slovenije so se pomembno razlikovali v heterogenosti/homogenosti predstav o lastni prihodnosti. Najbolj izrazito so se pokazale razlike v številu različnih možnosti in poklicnih alternativ. Te so verjetno tesno povezane z viri, vzpostavljenimi družbenimi  pričakovanji in dostopom do informacij, ki so se v okoljih, iz katerih so prihajali udeleženci v najini raziskavi, močno razlikovali. Tako mladostniki kot mladostnice so v obeh državah v povprečju risali izrazito spolno stereotipne poklice. Zaključiva lahko, da se kultura pomembno povezuje s predstavljanjanjem lastne prihodnosti.

Ključne besede

poklicne aspiracije, medkulturne razlike, predstavljanje lastne prihodnosti, risba

Navedba članka

Pehar, A. in Grešak, M. (2019). Medkulturne razlike v predstavljanju lastne prihodnosti slovenskih in ugandskih mladostnikov. Eksperimentator, 3, 17–27.

O avtorjih

Alja Pehar in Maruša Grešak — diplomski študentki Oddelka za psihologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Letnik: