Skip to content →

Prijava prispevka 2019

Avtorje, ki jih zanima objava v Eksperimetnatorji prosimo, da do 31. marca 2019 oddajo prijavo prispevka. Ta je nujna zaradi načrtovanja obsega dela in iskanja recenzentov. Vpisani podatki so zgolj informativne narave in se lahko v smiselnih okvirih tudi spreminjajo (naslov, spremembe v zasnovi …).

Do pet ključnih besed, ki naj opredelijo področje raziskovanja.
Načrt ali povzetek naj obsega opredelitev problema, predvidene hipoteze, načrt raziskave, potek dela ... Če je raziskava že bila izvedena, lahko poročate tudi o rezultatih, a to zaenkrat še ni potrebno.