Skip to content →

Poziv avtorjem za objavo znanstvenih prispevkov v Eksperimentatorju 2019

Drage študentke, dragi študenti,

Društvo študentov psihologije Slovenije vas letos ponovno vabi k prijavi prispevkov za objavo v svoji znanstveni reviji Eksperimentator. Idejo o Eksperimentatorju smo uspešno zagnali leta 2015, še naprej pa smo prepričani, da smo študenti ob študiju zelo aktivni tudi na znanstveno-razskovalnem področju, pa žal nimamo možnosti, da bi svoje delo predstavili širši javnosti.

V zborniku bodo tako objavljeni empirični znanstveno-raziskovalni prispevki (izjemoma tudi teoretsko-pregledni) študentov psihologije in sorodnih študijskih smeri. Sprejemamo prispevke, ki so nastali izven obveznih študijskih obveznosti in ki predstavljajo originalne raziskovalne ideje (niso replikacije obstoječih študij). Zaradi zagotavljanja ravni kakovosti je zaželeno, da so prispevki pripravljeni pod budnim očesom mentorja, a to ne bo igralo ključne vloge, če bo prispevek sicer dovolj kakovosten in ustrezal razpisnim pogojem. Raziskava mora biti opravljena v zadnjih dveh letih, prispevek pa ne sme biti objavljen nikjer drugje.

Oddani prispevki bodo podvrženi dvojni slepi recenziji, uredniški odbor pa si pridružuje pravico, da po posvetovanju z recenzenti, odloča o objavi na podlagi merila kakovosti prispevkov. Članki bodo objavljeni na spletni strani revije, prispevki pa bodo vpisani v sistem COBISS.

Prispevki naj obsegajo do 5.000 besed, a so lahko, če so sicer dobro spisani, tudi krajši. Navodila za avtorje so dostopna na tej strani.

Pomembni datumi in postopek oddaje

31. 3. 2019 — Prijava prispevka (obrazec)

15. 5. 2019 — Oddaja prispevka

Do 31. marca 2019 je potrebno oddati prijavo prispevka, ki je nujna zaradi načrtovanja obsega dela in iskanja recenzentov. Prijava naj bo oddana v spodnjem spletnem obrazcu in naj vsebuje imena avtorjev, mentorja, kontaktne naslove in kratek načrt raziskave (opredelitev problema, hipoteze, pričakovan potek dela). Vpisani podatki so zgolj informativne narave in se lahko v smiselnih okvirih tudi spreminjajo (naslov, spremembe v zasnovi …).

Spletni obrazec za oddajo prijave

Zaključene prispevke je potrebno oddati do 15. maja 2019 na e-naslov uredništva. Nadaljnje usklajevanje (recenzije, zahtevani popravki ipd.) bo z avtorji dogovorjeno individualno.

Veseli bomo, če dodatna vprašanja naslovite na uredništvo, prispevke pa oddajte na e-naslov eksperimentator@empirik.si.

Lep pozdrav in uspešno pisanje,
Uredniški odbor